VITRACO – Vinh hạnh là nhà tài trợ kim cương của Đại hội Hội Sự kiện TP. Đà Nẵng lần thứ I

Hội Sự kiện thành phố Đà Nẵng là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lí nhà nước của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ và các cơ quan nhà nước có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội Sự kiện thành phố Đà Nẵng. Trong kì Đại hội lần này, VITRACO rất vinh dự khi được trở thành nhà tài trợ kim cương của Đại hội Hội Sự kiện TP. Đà Nẵng.

Đại hội Hội Sự kiện TP. Đà Nẵng có nhiều hoạt động như Giải bóng đá tứ hùng tranh cúp DEA, Gala Winner, Hội thảo “Ngành Sự kiện – Thách thức và cơ hội”, Talk “Café Sáng” cùng Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Đại hội trù bị, Đại hội chính thức, Gala DEA Show “Gắn kết để chinh phục”,… Thông qua những hoạt động này, người tham gia có thể tăng thêm tinh thần đoàn kết, hiểu hơn về ngành Sự kiện và những thông tin khác liên quan đến Sự kiện tại thành phố Đà Nẵng nói riêng và tại Thành phố Đà Nẵng nói chung.

Các hoạt động diễn ra trong Chương trình Đại hội Hội Sự kiện TP. Đà Nẵng lần thứ I

Dưới đây là những hình ảnh về các hoạt động diễn ra trong Đại hội Hội Sự kiện TP. Đà Nẵng:

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo
Gọi ngay Messenger Zalo